Hei.

Fra 11 feb holder vi stengt etter kommunnen sine regler som ble satt litt tidligere.

Vi kommer med info om åpning igjen når det er klart.

Mvh Sverresborg Bueskyttere

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Bueskyttere

den 19. mars 2021 kl 20:00

 

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 etter trening, kl. 20:00

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. mars

Saker kan sendes til styret@sbsk.no

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider https://sbsk.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Sverresborg Bueskyttere

På grunn av covid-19 så stenger vi organisert trening frem til 3 feb.

Vi kommer med mere info når vi får det.

Vi holder åpent for elitesatsing sålenge Trondheim spektrum er åpent.

Ved spørsmål send mail til styret@sbsk.no

uke 35 blir siste uke med utetrening.

uke 36 blir det pause da klubben frakter utstyr ned til nidarøhallen.

Treningstider i Nidarøhallen E6-E5 blir fra mandag 7 september.

mandager 20:00-21:30

onsdager 19:30-21:00

Når man kommer til nidarøhallen må man skrive seg opp på vår oppmøtelogg. Dette gjør vi i tilfelle det blir utbrudd av smitte (covid-19) som tiltakk for enkel sporing av personer.