Det bli ingen trening i fellesferien uke 28-29-30 (9juli-29juli) første trening etter ferien blir Mandag 30 juli.

kontakt oss på facebook får å se om noen som er på saupstad i denne perioden får de som vil skyte litt.