Innendørssesongen er her

2015-02-20 18.57.27-1Innendørssesongen begynner 1. september. I høst har vi som tidligere fått tildelt halltider i de innerste E-hallene og vil ha treninger med folk tilstede og oppfølging:

Mandager i E4, E5 og E6 fra kl. 19:30 til 23:00
Onsdager i E4, E5 og E6 fra kl. 19:30 til kl. 23:00

I tillegg har vi muligheter for egentrening tirsdager, torsdager og fredager på følgende tider.

Tirsdag E5 1800 – 2100
Torsdag E6 1800 – 2000
Torsdag E4 1930 – 2300
Fredag E6 1700 – 2300
Fredag E5 1700 – 2300
Fredag E4 1930 – 2300

På disse tidspunktene er man avhengig av at noen med nøkkel er der, så ta kontakt med styret på trening for å høre om noen skal dit aktuelle dager.

Første trening denne høsten starter onsdag 2. september.