Avvik i halltider våren 2016

Trening våren 2015 avlyses følgende datoer grunnet annen aktivitet i hallen:

  • Onsdag 20. januar – Kveldsstevne
  • Fredag 22. januar – Idrettsfestivalen
  • Mandag 25. januar – EURO-EXPO
  • Onsdag 27. januar – EURO-EXPO
  • Mandag 21. mars – Påskeferie
  • Onsdag 23. mars – Påskeferie
  • Mandag 28. mars – Påskeferie
  • Onsdag 6. april – Kveldsstevne
  • Fredag 8. april – Antikkmesse

Merk datoene for kveldsstevner – dette er gode anledninger til å litt konkurransetrening i en uformell setting.