Årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) den 28. Februar 2017 kl 18.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. februar 2017.
Saker kan sendes til styret@sbsk.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider https://sbsk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.