Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 den 21. mars 2018 kl. 19.30 (Etter trening).

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer kan lastes ned her: SBSK-Årsmøte-2018-Saksliste-og-sakspapirer

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.