2015-02-20 18.57.27-1Innendørssesongen begynner 1. september. I høst har vi som tidligere fått tildelt halltider i de innerste E-hallene og vil ha treninger med folk tilstede og oppfølging:

Mandager i E4, E5 og E6 fra kl. 19:30 til 23:00
Onsdager i E4, E5 og E6 fra kl. 19:30 til kl. 23:00

I tillegg har vi muligheter for egentrening tirsdager, torsdager og fredager på følgende tider.

Tirsdag E5 1800 – 2100
Torsdag E6 1800 – 2000
Torsdag E4 1930 – 2300
Fredag E6 1700 – 2300
Fredag E5 1700 – 2300
Fredag E4 1930 – 2300

På disse tidspunktene er man avhengig av at noen med nøkkel er der, så ta kontakt med styret på trening for å høre om noen skal dit aktuelle dager.

Første trening denne høsten starter onsdag 2. september.

 

Ferdige stevner i Mai:

2. Mai Tustna IL – 720-runde
3. Mai Sverresborg – 720-runde
11. Mai – Kveldsstevne Sverresborg – 720-runde
14. Mai – Tustna IL – Skandiarunde
20. Mai – Kveldsstevne Sverresborg – 720-runde
23. Mai – Sverresborg – 720-runde
31. Mai – Geitastrand IL – 720-runde

SK Stoksund inviterer til approbert stevne i Åfjordhallen lørdag 1. november.
Start TK – oppvarming: 10.30
Stevnestart: 11.15
18m og 12m – alle godkjente klasser. 60 piler.
Finaleskyting i alle klasser unntatt 10 års- og minijuniorklassene.
Startavgift:
Senior: 250,-
Junior: 100,-
Påmelding til bueskyting@gmail.com innen utgangen av søndag 19. september

Trening utgår følgende dager:
Uke 40: 29. september
Uke 43: 22. oktober
Uke 44: 27., 29. og 31. oktober
Uke 45: 7. november
Fra og med uke 49 er det vinterstengt i hallen. Første trening etter jul blir 5. januar.
Treneransvarlige i høst:
Uke 39: Rolf Ove Røstad og Geir Waagen
Uke 40: Petter Raphaug og Roar Petersen
Uke 41: Dag Olav Prestegarden og Ståle Nordeng
Uke 42: Arne Overholt og Torkel Tønsager
Uke 43: Petter Raphaug og Roar Petersen
Uke 45: Rolf Ove Røstad og Geir Waagen
Uke 46: Arne Overholt og Torkel Tønsager
Uke 47: Petter Raphaug og Roar Petersen
Uke 48: Dag Olav Prestegarden og Ståle Nordeng

Den 15. Oktober arrangerer vi kveldsstevne i Nidarøhallen:
Start: 19:30
Kontigent junior: 50,-
Kontigent senior: 100,-

Den 18. Oktober arrangerer Tustna IL Bueskyttere stevne:
Start: 10:30 – 11:00
Kontigent junior: 100,-
Kontigent senior: 250,-