uke 35 blir siste uke med utetrening.

uke 36 blir det pause da klubben frakter utstyr ned til nidarøhallen.

Treningstider i Nidarøhallen E6-E5 blir fra mandag 7 september.

mandager 20:00-21:30

onsdager 19:30-21:00

Når man kommer til nidarøhallen må man skrive seg opp på vår oppmøtelogg. Dette gjør vi i tilfelle det blir utbrudd av smitte (covid-19) som tiltakk for enkel sporing av personer.

Innkalling til årsmøte i Sverresborg Bueskyttere

den 18. mars 2020 kl 21:00

 

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 etter trening, kl. 21:00

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. mars 2018.

Saker kan sendes til styret@sbsk.no

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider https://sbsk.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Sverresborg Bueskyttere