Innkalling til årsmøte i Sverresborg Bueskyttere

den 18. mars 2020 kl 21:00

 

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 etter trening, kl. 21:00

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. mars 2018.

Saker kan sendes til styret@sbsk.no

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider https://sbsk.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Sverresborg Bueskyttere

I fellesferien har vi stengt.

Men det kommer til og være folk som skyter der nesten daglig.

Hvis dere har lyst å skyte ta kontakt på facebook eller send mail eller sms.

 

Da er vi klare får utendørssesong snart.

Treningene inne vil fortsette til Fredag 26 april.

Start utendørs vil være Mandag 6 Mai kl 18:00 på vår utebane på saupstad ved skistadioen.

Treningstider vil bli Mandag 18:00-19:30 og Onsdag 18:00-19:30