Det bli ingen trening i fellesferien uke 28-29-30 (9juli-29juli) første trening etter ferien blir Mandag 30 juli.

kontakt oss på facebook får å se om noen som er på saupstad i denne perioden får de som vil skyte litt.

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen E6 den 21. mars 2018 kl. 19.30 (Etter trening).

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer kan lastes ned her: SBSK-Årsmøte-2018-Saksliste-og-sakspapirer

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Treningstider med oppfølging høsten 2017 blir som følger:

Mandag: 19:30 – 21:00
Onsdag: 18:00 – 19:30

Vi har også reserverte halltider på andre dager, men tilbyr ikke oppfølging disse dagene. Ønsker du å trene på noen av disse tidene er du avhengig av at noen med nøkler er det for å låse opp – spør i Facebook-gruppen vår for å se om noen skal på trening. For detaljerte halltider se egen side for treningstider høsten 2017.

Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) den 28. Februar 2017 kl 18.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. februar 2017.
Saker kan sendes til styret@sbsk.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider https://sbsk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Vi er nå kommet i gang med 2017 og ønsker alle medlemmer i klubben et godt nytt år. Under følger litt informasjon om våresongen fremover.

Treningstider

Treningstider er for våren de samme som vi hadde i høst. Dvs. mandager fra 19.30 og fredager fra 18.00.

Som før vil det være noen dager der hallene av ulike grunner ikke kan brukes. Dette har vi ennå ikke oversikt over, men liste vil legges ut her på hjemmesidene og i Facebook-gruppen med en gang vi har dette. Allerede nå kan det nevnes at det arrangeres kveldsstevne den 13. januar og at det således ikke er vanlig trening denne fredagen.

Stevner i regionen

I Trondheim arrangeres det et kveldsstevne allerede nå i januar, 60 piler uten finaler fredag 13. januar. Påmeldingsfrist for dette er onsdag 11. januar. Påmelding sendes til stevne@sbsk.no.

Videre arrangeres følgende heldagsstevner i regionen fremover

  • 14. januar – Vigra – 60 piler med finaler
  • 22. januar – Yrjar (Ørlandshallen) – 60 piler med finaler
  • 11. februar – Vigra – 60 piler med finaler
  • 4.-5. mars – Sverresborg – Regionsmesterskap 60 piler med finaler
  • 18. mars – H.E.G. IL (Oshallen) – 60 piler med finaler

Fullstendig terminliste kan sees på https://nor.service.ianseo.net/General/CompetitionList.php – det finnes også et uttrekk av fremtidige stevner i region Midt-Norge her: https://tools.sbsk.no/#/events

Treningsdatoer og oversikt over avvik i halltider for høsten 2016 er som følger:

Uke Dag Trening
42 Man 17. okt 19:30
Fre 21. okt 18:00
43 Man 24. okt 19:30
Fre 28. okt 18:00
44 Man 31. okt 19:30
Fre 4. nov Antikkmesse
45 Man 7. nov 19:30
Fre 11. nov 18:00
46 Man 14. nov 19:30
Fre 18. nov Boligmesse
47 Man 21. nov 19:30
Fre 25. nov 18:00
Eksamenstid i E-hallene – Juleferie